Skip to main content

Wonen bij de Overstap

Wonen met begeleiding

Wat is de Overstap

De Overstap is een kleine zelfstandige zorgaanbieder. Wij leveren de begeleiding en verzorging op 3 verschillende kleinschalige wooninitiatieven. Binnen deze wooninitiatieven is de zorg en het wonen gescheiden. Wat inhoud dat mensen zelfstandig huren binnen het wooninitiatief en ontvangen begeleiding, ondersteuning en waar nodig zorg van de Overstap. Afhankelijk van de zorgvraag wordt er maatwerk toegepast en valt de geleverde zorg binnen beschermd wonen of beschut wonen.

Wie wonen er bij de Overstap

Beschermd en beschut wonen is voor iedereen die niet meer zelfstandig kan wonen vanwege psychische en/of psychosociale problemen. Beschermd wonen (Doetinchem) is een intensievere vorm dan beschut wonen. De beschut wonen locaties (’s Heerenberg en Gaanderen) hebben gelijke begeleiding, met het verschil dat er ’s nachts een begeleider op afroep beschikbaar. Op deze wijze kan elke locatie in geval van nood terugvallen op begeleiding.

Door de begeleiding wordt samen met de bewoner een begeleidingsplan opgesteld welke ondersteuning biedt aan de verschillende levensdomeinen. Dit begeleidingsplan is gericht op de afgegeven indicatie.

De bewoner worden zo nodig intensief ondersteund in de dagelijkse activiteiten. Er wordt gezorgd voor een stabiele omgeving, dagelijkse regelmaat en een zinvolle dagbesteding; er wordt gewerkt vanuit mogelijkheden.

Afhankelijk van de behoeften kan ook begeleiding geboden worden bij het huishouden, het maken van sociale contacten en eventuele verzorging en verpleging. Klinische opname of wonen op een gesloten afdeling valt niet onder beschermd of beschut wonen.

Doorgroei en uitstroom

Om doorgroeien mogelijk te maken heeft de Overstap afspraken met de woningbouw vereniging Site. De Overstap maakt gebruik van een omklapwoning, deze woning vormt een veilige tussenvorm tussen volledige begeleid naar volledig zelfstandig wonen.

Waar kan je wonen

BEKIJK ONZE LOCATIES

De Overstap Doetinchem

Burg. de Bruijnstraat 87-01
7006 AV Doetinchem

0314-681309
doetinchem@bwdeoverstap.nl

De Overstap ’s Heerenberg

Achter de Kom 22
7041 RB ’s Heerenberg

0314-846766
sheerenberg@bwdeoverstap.nl

De Overstap Gaanderen

Merelstraat 2A-06
7011 DM Gaanderen

0315-842738
gaanderen@bwdeoverstap.nl

Neem contact met ons op